Europa IPTV marknaden, konkurrens, prognos & möjligheter, 2020-2025

De viktigaste faktorerna för tillväxten på den europeiska marknaden för IPTV ökar efterfrågan på applikationsbaserade tjänster, den växande efterfrågan på OTT-tjänster (over-the-top) och gynnsamma regeringsinitiativ. Dessutom förväntas snabba framsteg inom sändningsteknik ytterligare ge ett hälsosamt tryck på tillväxten på IPTV-kanaler i regionen under de kommande åren.

Dessutom kommer ökade investeringar i nätinfrastruktur på grund av det ökande antalet IPTV-abonnenter sannolikt att driva tillväxten på IPTV-marknaden under prognosåren. Dessutom är den ökande efterfrågan på video on-demand-tjänster, ökad Internetanvändning och tillkomsten av mobila innehållsleveransnätverk (CDN) några andra viktiga faktorer som förväntas öka tillväxten på den europeiska IPTV-marknaden genom 2025.

Baserat på slutanvändare har den europeiska IPTV-butiken bifurcated till bostäder och företag. Av vilka dominerade bostadskategorin marknaden när det gäller största marknadsandel fram till 2019 och förväntas behålla sin position under prognosåren också på grund av att kunderna föredrar att titta på shower och program av intresse medan de sitter i sina hem under fritiden.

Företagssegmentet förväntas dock uppleva hög tillväxt under de kommande åren som kan ackrediteras för IPTVIS förmåga att distribuera levande och förinspelade videor i en organisation utan behov av dyra kablage eller satellitnät.

Stora aktörer på den Europeiska IPTV-Marknaden är: AT&T Inc. Verizon Communications Inc., Deutsche Telekom, Orange SA, SK Telecom, Telefonica S. A. de viktigaste aktörerna på marknaden använder organiska strategier för att öka sina kundbaser och utöka sin andel på marknaden.

Navigation